Find Property:

Eén park – twee VvE’s

De appartementsgebouwen op Park Finspong zijn in twee fasen gerealiseerd: eerst Finspong I (4 gebouwen, gereed in 1996), daarna Finspong II (twee gebouwen, gereed in 2000).

Dat is dan ook de simpele verklaring waarom er twee VvE’s zijn, met elk een eigen bestuur.

 

Uiteraard zoeken we de samenwerking. Zo hebben beide besturen dezelfde (externe) voorzitter. Verder zijn veel zaken die beide VvE’s aangaan vastgelegd in een overeenkomst, en is er elk halfjaar een gecombineerde vergadering van beide besturen.

Zo zorgen we ervoor dat de zaken van gemeenschappelijk belang goed en soepel worden geregeld. Beide VvE’s hebben in hun gebouwen ook een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten.

 

Beide VvE’s hebben een belangrijk gedeelte van de beheersactiviteiten (zoals innen van servicekosten, administratie en financieel beheer) ondergebracht bij dezelfde beheerder, Metea in Nieuwegein.

De VvE’s voeren een solide financieel beleid en beschikken over een ruime reserve.  ‘Duurzaamheid’ is een zeer regelmatig terugkerend agendapunt in de bestuursvergaderingen.

 

Samen met een bouwkundig adviseur van Metea wordt er om de vijf jaar een nieuwe Meer Jaren Onderhouds Prognose (MJOP) opgesteld. Daarnaast vindt er een jaarlijkse schouw plaats. Verder heeft iedere VvE een Technische Commissie die de technische staat en het onderhoud van de gebouwen beoordeelt en voorstellen voor onderhoud en vernieuwing aan de besturen voorlegt. Op basis hiervan wordt het jaarlijkse onderhoudsplan opgesteld en tijdens de jaarlijkse ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Doel is: de gebouwen in een optimale conditie te houden met veiligheid als eerste prioriteit.

 

Beide VvE’s staan er financieel goed voor. Dat willen we zo houden.

De kleinschaligheid van de gebouwen en het mooie park hebben wel tot gevolg dat ons park wat servicekosten betreft niet het goedkoopst is. Maar daar krijgen de bewoners wel veel voor terug.

 

Uiteraard is ‘duurzaamheid’ ook voor ons een belangrijk issue. We gaan hier verstandig mee om, en streven ernaar de verduurzaming zoveel mogelijk in te passen en te combineren met het in het MJOP beschreven onderhoud. Inmiddels wordt het grootste gedeelte van de algemene ruimten en het terrein verlicht met ledverlichting.