Find Property:

Gemeente Zeist

De gemeente Zeist bestaat uit vijf kernen: Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist, elk met een eigen karakter en gelegen in een bosrijke omgeving.

Zeist, en dan vooral het centrum, biedt tal van voorzieningen. Naast een uitgebreid winkelaanbod zijn er voorzieningen op het gebied van cultuur, horeca en amusement.

We noemen enkele accommodaties: Figi (met een bioscoop en theater), Beauforthuis, De Klinker, Slottuintheater, Torenlaantheater e.a. Uiteraard moet ook het eeuwenoude Slot Zeist (met elegante stijlkamers, wisselende kunstexposities en concerten) genoemd worden. Evenmin mag de kerk van de Evangelische Broedergemeente Zeist onbenoemd blijven. Dit is dé concertzaal van Zeist. Hier worden ook de concerten gegeven van twee inmiddels internationaal vermaarde muzikale evenementen: de ‘Zeister muziekdagen’ en ‘liedfestival Zeist’.

Het groene Zeist is ook de plaats waar twee bij iedereen bekende natuurbeschermingsorganisaties hun kantoor hebben: Het Wereldnatuurfonds (WNF) en de Vogelbescherming Nederland. In Zeist is ook – om niet meer te noemen – al decennialang de KNVB Campus gehuisvest.

Er zijn in Zeist drie organisaties die (veel) activiteiten voor senioren ontplooien: de Algemene Seniorenverenging Zeist (ASZ) en de Katholieke en Protestantse Christelijke Bond voor ouderen (resp. KBO en PCOB). De twee laatstgenoemde bonden ontplooien vrijwel alle activiteiten gezamenlijk.

In het centrum, maar ook daarbuiten, is er een uitgebreid en divers aanbod aan restaurants.