Find Property:

Historie

‘Finspong’, waar komt die naam vandaan en wat betekent het? Ja, dat vraagt enige toelichting.

 

In 1912 liet Jonkheer Gilles Egbert de Geer (1862 – 1942) aan – zoals de Boulevard toen heette – de Schaerweijdeparklaan de villa ‘Finspong’ bouwen. Na vertrek van de familie   de Geer kwam op het terrein een verpleeghuis voor visueel gehandicapten dat dezelfde naam als de villa had.

Villa Finspong

De naam Finspong verwijst naar het Zweedse Finspång. Een verre voorvader van Gilles Egbert de Geer, de zeer succesvolle handelsman Jonkheer Louis de Geer (1587-1650), had deze plaats en de omliggende gronden in 1641 gekocht vanwege de daar aanwezige ijzermijnen en ijzersmelterijen. Daarvoor (vanaf 1619) had hij Finspång samen met diverse grondgebieden elders in Zweden al gepacht en verder ontwikkeld door er smeltovens en ijzergieterijen te bouwen, en er wapenfabrieken op te zetten.

 

Na vertrek van het verpleegtehuis is het huidige appartementencomplex gerealiseerd door projectontwikkelaar ‘Altus Advies en Ontwikkeling’. Altus had daarbij twee doelen: enerzijds het ontwikkelen van hoogwaardige appartementencomplexen voor senioren, maar anderzijds het verlenen van zorg. Voor deze zorg was en is er voor alle bewoners een verplichte zorgovereenkomst. Dit sloot goed aan bij de bestemming ‘zorg’; die op dit terrein lag. Om er te kunnen wonen moest men een medische indicatie hebben.

 

In 2013 is het bestemmingsplan van het Lyceumkwartier herzien en is de bestemming ‘zorg’ veranderd in ‘wonen’. Sindsdien worden de diensten binnen het zorgabonnement in eigen beheer gecontinueerd. De medische indicatie is ook niet langer van toepassing: alle senioren (55 jaar of ouder) kunnen zich hier vestigen.